Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 25 lutego 2016 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (złożone projekty rezolucji)
 4.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (złożone projekty rezolucji)
 5.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (debata)
 6.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Malty do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Umowa UE–San Marino o automatycznej wymianie informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Przystąpienie Chorwacji do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Unii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (głosowanie)
  7.5.Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I (głosowanie)
  7.6.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (głosowanie)
  7.7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (głosowanie)
  7.8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (głosowanie)
  7.9.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (głosowanie)
  7.10.Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (głosowanie)
  7.11.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (głosowanie)
  7.12.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (głosowanie)
  7.13.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (głosowanie)
  7.14.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (głosowanie)
  7.15.Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (232 kb)  Lista obecności (59 kb)
 
Protokół (246 kb)  Lista obecności (36 kb)  Wyniki głosowania (54 kb)  Głosowanie imienne (183 kb)
 
Protokół (268 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (914 kb)  Głosowanie imienne (3791 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności