Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 25. februar 2016 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo (vloženi predlogi resolucij)
 4.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (vloženi predlogi resolucij)
 5.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (razprava)
 6.Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Dovoljenje Avstriji za podpis in ratifikacijo Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 ter Malti pristop k njej *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Sporazum med EU in San Marinom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Unije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela ***I (glasovanje)
  
7.5.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo ***I (glasovanje)
  
7.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (glasovanje)
  
7.7.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (glasovanje)
  
7.8.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (glasovanje)
  
7.9.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (glasovanje)
  
7.10.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (glasovanje)
  
7.11.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (glasovanje)
  
7.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 (glasovanje)
  
7.13.Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo (glasovanje)
  
7.14.Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (glasovanje)
  
7.15.Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (229 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Poimensko glasovanje (4195 kb) 
 
Zapisnik (237 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanja (51 kb) Poimensko glasovanje (183 kb) 
 
Zapisnik (252 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (910 kb) Poimensko glasovanje (3851 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov