Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (ingivna resolutionsförslag)
 4.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (ingivna resolutionsförslag)
 5.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (debatt)
 6.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av unionens finansiella intressen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (omröstning)
  
7.5.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I (omröstning)
  
7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (omröstning)
  
7.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)
  
7.8.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)
  
7.9.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (omröstning)
  
7.10.Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (omröstning)
  
7.11.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (omröstning)
  
7.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (omröstning)
  
7.13.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (omröstning)
  
7.14.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (omröstning)
  
7.15.Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (233 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4195 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (52 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (185 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (810 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3859 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy