Indeks 
Protokol
PDF 262kWORD 208k
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (indgivne beslutningsforslag)
 4.Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (indgivne beslutningsforslag)
 5.Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (forhandling)
 6.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Bemyndigelse af Østrig til at undertegne og ratificere og Malta til at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Aftale mellem EU og San Marino om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Kroatiens tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af Unionens finansielle interesser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (afstemning)
  
7.5.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I (afstemning)
  
7.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (afstemning)
  
7.7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (afstemning)
  
7.8.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (afstemning)
  
7.9.Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (afstemning)
  
7.10.Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (afstemning)
  
7.11.Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (afstemning)
  
7.12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (afstemning)
  
7.13.Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (afstemning)
  
7.14.Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (afstemning)
  
7.15.Den humanitære situation i Yemen (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Valg af ny administrerende direktør for EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – Maltesisk kandidat (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – Slovensk kandidat (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.
I overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

DEVE, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

DEVE, ITRE, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFET, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om voldtægterne i Köln (B8-0122/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om læreres sundhed (B8-0123/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den uforholdsmæssige stigning i antallet af virksomhedssammenlægninger og -overtagelser (B8-0124/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse (B8-0125/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om obligatorisk bortskaffelse af asbestholdige tagbelægninger og renovering af bygninger, der rummer eternit (B8-0126/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om mærkning af fødevarer, der stammer fra rituelt slagtede dyr (B8-0127/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om formindskelse af de skadelige indvirkninger på miljøet, der forårsages af den øgede efterspørgsel efter palmeolie (B8-0128/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af EU-borgere mod hvidløg bleget med methylbromid (B8-0129/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af sanktionerne mod Rusland (B8-0130/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om problemerne med fordeling af flygtninge (B8-0131/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af den gastronomiske kultur og traditionelle egnstypiske opskrifter (B8-0132/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om investeringsunderskuddet i euroområdet (B8-0136/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om gennemsigtighed i beskatningen af multinationale virksomheder (B8-0137/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af rengøring af have og oceaner (B8-0138/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om regulering af asylretten (B8-0139/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om mindreåriges internetsikkerhed (B8-0140/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den europæiske uge for affaldsreduktion (B8-0141/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om sikkerheden i forbindelse med blodtransfusion (B8-0142/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om affald i rummet (B8-0143/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om bulgarske krigsgrave i Den Serbiske Republik (B8-0144/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om virksomheden Apples skatteundgåelsesstrategi (B8-0145/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om dårligt fungerende fartkameraer på gader og veje (B8-0172/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ytringsfrihed i EU (B8-0199/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fastsættelse af bestemmelser til forhindring af det omfattende madspild (B8-0200/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Forslag til beslutning om oprettelse af et råd af nationale parlamenter (B8-0201/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om jødernes flugt fra Europa (B8-0202/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en ny formulering af retsakter og sanktioner vedrørende offentlige og private energibesparelser (B8-0203/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Forslag til beslutning om en EU-medlemsstats suverænitet: Polen (B8-0204/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om retten til oplysninger om Det Verdensøkonomiske Forums møder i Davos (B8-0205/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om ildspåsættelse og hærværk mod kirker i Frankrig (B8-0206/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om frivilligt arbejde i Europa (B8-0207/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nedbringelse af skolefrafaldet (B8-0208/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske stålsektor mod illoyal konkurrence fra Kina (B8-0209/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Tyrkiet: behov for at afklare holdningen til gruppen "Islamisk Stat" (B8-0210/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om bevaring af svinesektoren (B8-0211/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om retten til uddannelse for det bulgarske mindretal i Den Serbiske Republik (B8-0212/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om eliminering af asbest (B8-0213/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om videnskabelig og teknologisk forskning (B8-0214/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om bortskaffelse af affald i Campanien (B8-0215/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Rikke Karlsson. Forslag til beslutning om oprettelse af en europæisk mærkning for dyrevelfærd og menneskers sundhed (B8-0216/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af større nærhed mellem befolkningerne og EU’s institutioner (B8-0217/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om retten til mad (B8-0218/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL


3. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000154/2015) af Bernd Lange og Daniel Caspary for INTA til Kommissionen: Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale med Australien og New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 21. januar 2016 (punkt 5 i protokollen af 21.1.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Bernd Lange og Daniel Caspary for INTA om indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 25.2.2016.


4. Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 4. februar 2016 (punkt 14 i protokollen af 4.2.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen om harmonisering af identifikations- og registreringskrav til selskabsdyr med henblik på beskyttelse af folkesundheden og dyrs sundhed (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen for S&D-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer for PPE-Gruppen, og Julie Girling for ECR-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi og Eleonora Evi for EFDD-Gruppen om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 25.2.2016.


5. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 [2015/2231(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz forelagde betænkningen.

Indlæg af Emily O'Reilly (ombudsmand) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Marlene Mizzi for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Peter Jahr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender og Xabier Benito Ziluaga.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos og António Marinho e Pinto.

Talere: Frans Timmermans, Emily O'Reilly og Soledad Cabezón Ruiz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 25.2.2016.


6. Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000010/2016) af Bart Staes og José Bové for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000014/2016) af Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse(O-000015/2016) af Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse(O-000016/2016) af Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2016) af Michael Theurer for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000018/2016) af Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000019/2016) af Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini og Inés Ayala Sender begrundede forespørgslerne B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 og B8-0112/2016.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki og Dennis de Jong begrundede forespørgslerne B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, José Bové for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Claudia Schmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Tibor Szanyi.

Indlæg af Kristalina Georgieva.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 9.3.2016.


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Elisabetta Gardini og Patrizia Toia om oplysningerne, som var kommet frem i den italienske presse, vedrørende påstande om NSA-spionage i Italien.


7.1. Bemyndigelse af Østrig til at undertegne og ratificere og Malta til at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Viktor Uspaskich (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0052)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.


7.2. Aftale mellem EU og San Marino om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0053)


7.3. Kroatiens tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af Unionens finansielle interesser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om henstilling til Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0055)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0055)


7.5. Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (formand for INTA) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, fra Belgien) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0057)


7.7. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 [2015/2285(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0058)

Indlæg
Marco Valli om ændringsforslag 13.


7.8. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 [2015/2330(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0059)


7.9. Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (afstemning)

Betænkning om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 [2015/2256(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0060)


7.10. Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (2015/2791(RSP))

Forslag til beslutning B8-0255/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0061)


7.11. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 [2015/2231(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0062)


7.12. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 [2015/2115(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0063)

Indlæg
Notis Marias (ordfører) efter afstemningen.


7.13. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000154/2015) af Bernd Lange og Daniel Caspary for INTA til Kommissionen: Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale med Australien og New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 21. januar 2016 (punkt 5 i protokollen af 21.1.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 25. februar 2016 (punkt 3 i protokollen af 25.2.2016).

Forslag til beslutning B8-0250/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0064)


7.14. Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 4. februar 2016 (punkt 14 i protokollen af 4.2.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 25. februar 2016 (punkt 4 i protokollen af 25.2.2016).

Forslag til beslutning B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 og B8-0256/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0251/2016

(erstatter B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 og B8-0254/2016):

— Renate Sommer for PPE-Gruppen;

— Paul Brannen for S&D-Gruppen;

— Julie Girling og Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen;

— Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen;

— Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi.

Vedtaget (P8_TA(2016)0065)

(Forslag til beslutning B8-0256/2016 bortfaldt).


7.15. Den humanitære situation i Yemen (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære situation i Yemen (2016/2515(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 20. januar 2016 (punkt 12 i protokollen af 20.1.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 4. februar 2016 (punkt 2 i protokollen af 4.2.2016).

Forslag til beslutning B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 og B8-0160/2016

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 4. februar 2016 (punkt 8.9 i protokollen af 4.2.2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0147/2016 (stillet af ECR-Gruppen)

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0251/2016

(erstatter B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 og B8-0160/2016):

stillet af:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver og Marijana Petir for PPE-Gruppen;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Renate Weber for ALDE-Gruppen;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga og Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen;

— Alyn Smith, Bodil Valero og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen;

— Arne Gericke.

Vedtaget (P8_TA(2016)0066)

Indlæg
Cristian Dan Preda om ændringsforslag 1 og James Carver.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor og Jonathan Arnott

Betænkning: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor og Thomas Mann

Betænkning: Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák

Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík og Andrejs Mamikins

Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Charles Tannock

Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil og Andrejs Mamikins

Den humanitære situation i Yemen - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai og Andrejs Mamikins.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

FEMM

- Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (2016/2009(INI))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: PETI, FEMM, AFCO

- Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (2015/2353(INI))
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE

- Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse på Unionens vegne af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: PECH, ENVI, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 39).


11. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 7. marts 2016 - 10. marts 2016.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik