Indeks 
Zapisnik
PDF 257kWORD 243k
Četvrtak, 25. veljače 2016. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Otvaranje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Rad Europskog ombudsmana tijekom 2014. (rasprava)
 6.Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (rasprava)
 7.Glasovanje
  
7.1.Ovlašćivanje Austrije za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenog 1965. te Malte za pristupanje toj Konvenciji *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Pristupanje Hrvatske Konvenciji o zaštiti financijskih interesa Unije * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada ***I (glasovanje)
  
7.5.Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis ***I (glasovanje)
  
7.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (glasovanje)
  
7.7.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. (glasovanje)
  
7.8.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. (glasovanje)
  
7.9.Upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. (glasovanje)
  
7.10.Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (glasovanje)
  
7.11.Rad Europskog ombudsmana tijekom 2014. (glasovanje)
  
7.12.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. (glasovanje)
  
7.13.Otvaranje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (glasovanje)
  
7.14.Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (glasovanje)
  
7.15.Humanitarna situacija u Jemenu (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Odluke o određenim dokumentima
 11.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Izbor novog izvršnog direktora EIOPA-e (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda – kandidat MT (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda – kandidat SL(05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora savjetovati s Europskom središnjom bankom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 304. Ugovora o prijedlogu savjetovati s Gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u pogledu određenih datuma (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFET, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Švedske – EGF/2015/009SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

2) zastupnika, prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Edouard Ferrand Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o silovanjima u Kölnu (B8-0122/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zdravlju učitelja (B8-0123/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o neproporcionalnom povećanju spajanja i preuzimanja 2015. godine (B8-0124/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o mjerama za suzbijanje utaje poreza (B8-0125/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o obaveznom uklanjanju azbestnih ploča i sanaciji objekata koji sadrže eternit (B8-0126/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o označavanju hrane dobivene obrednim klanjem životinja (B8-0127/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o smanjenju negativnih ekoloških posljedica povećane potražnje za palminim uljem (B8-0128/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o zaštiti građana EU-a od češnjaka izbijeljenog metil bromidom (B8-0129/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju sankcija Rusiji (B8-0130/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o problemima povezanima s raspodjelom izbjeglica (B8-0131/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o zaštiti gastronomske kulture i tradicionalnih recepata karakterističnih za pojedina područja (B8-0132/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o manjku ulaganja u europodručje (B8-0136/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o transparentnom oporezivanju multinacionalnih kompanija (B8-0137/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebnom čišćenju mora i oceana (B8-0138/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o reguliranju prava na azil (B8-0139/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o sigurnosti maloljetnika na internetu (B8-0140/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o europskom tjednu smanjenja otpada (B8-0141/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o sigurnosti transfuzije krvi (B8-0142/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o otpadu u svemiru (B8-0143/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o bugarskim ratnim grobnicama u Republici Srbiji (B8-0144/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o strategiji izbjegavanja plaćanja poreza poduzeća „Apple” (B8-0145/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o neispravnosti uređaja za mjerenje brzine na gradskim i izvangradskim prometnicama (B8-0172/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o slobodi izražavanja u Europskoj uniji (B8-0199/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o utvrđivanju propisa za borbu protiv neselektivnog rasipanja hrane (B8-0200/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Prijedlog rezolucije o uspostavi Vijeća nacionalnih parlamenata (B8-0201/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o Židovima koji bježe iz Europe (B8-0202/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa i odredbi o uštedi energije u javnom i privatnom sektoru (B8-0203/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Prijedlog rezolucije o suverenosti jedne države članice Europske unije: slučaj Poljske (B8-0204/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pravu javnosti da bude informirana o Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu (B8-0205/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o paljenju i uništavanju crkvi u Francuskoj (B8-0206/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o volonterstvu u Europi (B8-0207/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o smanjenju ranog napuštanja školovanja (B8-0208/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju mjera za zaštitu europske industrije čelika od nepoštene kineske konkurencije (B8-0209/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o Turskoj: nužnost da zauzme jasan stav o tzv. Islamskoj državi (B8-0210/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o zaštiti sektora svinjogojstva (B8-0211/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o pravu bugarske zajednice koja živi u Republici Srbiji na obrazovanje (B8-0212/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o uklanjanju azbesta (B8-0213/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o znanstvenom i tehnološkom istraživanju (B8-0214/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o zbrinjavanju otpada u Kampaniji (B8-0215/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Rikke Karlsson. Prijedlog rezolucije o izradi europske oznake za dobrobit životinja i zdravlje ljudi (B8-0216/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o programu „Europa za građane” kojim se promiče približavanje građana i europskih institucija (B8-0217/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pravu na hranu (B8-0218/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL


3. Otvaranje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000154/2015) koje je postavio Bernd Lange i Daniel Caspary, u ime Odbora INTA, Komisiji: Otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rasprava je održana 21. siječnja 2016 (točka 5 zapisnika od 21.1.2016.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange i Daniel Caspary, u ime Odbora INTA, o otvaranju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 25.2.2016..


4. Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))

Rasprava je održana 4. veljače 2016 (točka 14 zapisnika od 4.2.2016.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o usklađivanju uvjeta identifikacije i registracije kućnih ljubimaca radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika od 25.2.2016..


5. Rad Europskog ombudsmana tijekom 2014. (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine [2015/2231(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz predstavila je izvješće.

Govorili su Emily O'Reilly (Europski ombudsman) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marlene Mizzi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Peter Jahr, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender i Xabier Benito Ziluaga.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos i António Marinho e Pinto.

Govorili su: Frans Timmermans, Emily O'Reilly i Soledad Cabezón Ruiz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 25.2.2016..


6. Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000010/2016) koje je postavio Bart Staes i José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000014/2016) koje je postavio Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pitanje za usmeni odgovor(O-000015/2016) koje je postavio Marco Valli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pitanje za usmeni odgovor(O-000016/2016) koje je postavio Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2016) koje je postavio Michael Theurer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000018/2016) koje je postavio Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Pitanje za usmeni odgovor (O-000019/2016) koje je postavio Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini i Inés Ayala Sender obrazložili su pitanja B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 i B8-0112/2016.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki i Dennis de Jong obrazložili su pitanja B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) odgovorila je na pitanja.

Govorili su: Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gianluca Buonanno, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Claudia Schmidt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan i Joachim Zeller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 9.3.2016..


PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su: Elisabetta Gardini i Patrizia Toia o informacijama koje su se pojavile u talijanskim medijima u vezi s navodnim špijuniranjem Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA) u Italiji.


7.1. Ovlašćivanje Austrije za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenog 1965. te Malte za pristupanje toj Konvenciji *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća kojom se Republika Austrija ovlašćuje za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, a Republika Malta za pristupanje toj Konvenciji u interesu Europske unije [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Viktor Uspaskich (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150 stavka 4 Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0052)

Parlament je odobrio Nacrt odluke Vijeća kojom se Republika Austrija ovlašćuje za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, a Republika Malta za pristupanje toj Konvenciji u interesu Europske unije.


7.2. Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0053)


7.3. Pristupanje Hrvatske Konvenciji o zaštiti financijskih interesa Unije * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0055)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0055)


7.5. Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (predsjednik Odbora INTA) predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61 stavkom 2 Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


7.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, koji je podnijela Belgija) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0057)


7.7. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu [2015/2285(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0058)

Govorili su:

Marco Valli o amandmanu 13.


7.8. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. [2015/2330(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0059)


7.9. Upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. (glasovanje)

Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. [2015/2256(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0060)


7.10. Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (glasovanje)

Izjava Komisije: Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa (2015/2791(RSP))

Prijedlog rezolucije B8-0255/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0061)


7.11. Rad Europskog ombudsmana tijekom 2014. (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine [2015/2231(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0062)


7.12. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2014. (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2014. [2015/2115(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0063)

Govorili su:

Notis Marias (izvjestitelj) nakon glasovanja.


7.13. Otvaranje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000154/2015) koje je postavio Bernd Lange i Daniel Caspary, u ime Odbora INTA, Komisiji: Otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rasprava je održana 21. siječnja 2016. (točka 5 zapisnika od 21.1.2016.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 25. veljače 2016 (točka 3 zapisnika od 25.2.2016.).

Prijedlog rezolucije B8-0250/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0064)


7.14. Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (glasovanje)

Izjava Komisije: Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))

Rasprava je održana 4. veljače 2016. (točka 14 zapisnika od 4.2.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 25. veljače 2016 (točka 4 zapisnika od 25.2.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 i B8-0256/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0251/2016

(koji zamjenjujeB8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 i B8-0254/2016):

— Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

— Paul Brannen, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

— Julie Girling i Janusz Wojciechowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

— Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

— Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi.

Usvojen (P8_TA(2016)0065)

(Prijedlog rezolucije B8-0256/2016 se ne razmatra.)


7.15. Humanitarna situacija u Jemenu (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarna situacija u Jemenu (2016/2515(RSP))

Rasprava je održana 20. siječnja 2016. (točka 12 zapisnika od 20.1.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 4. veljače 2016 (točka 2 zapisnika od 4.2.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016

Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 4. veljače 2016. (točka 8.9 zapisnika od 4.2.2016.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0147/2016 (podnio Klub zastupnika ECR-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0251/2016

(koji zamjenjujeB8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver i Marijana Petir, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano i Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

— Alyn Smith, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

— Arne Gericke.

Usvojen (P8_TA(2016)0066)

Govorili su:
Cristian Dan Preda o amandmanu 1. i James Carver.


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Jonathan Arnott

Izvješće Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Maria Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Izvješće Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Thomas Mann

Izvješće Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Otvaranje pregovora za Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tunisa - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík i Andrejs Mamikins

Otvaranje pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Charles Tannock

Uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Humanitarna situacija u Jemenu - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai i Andrejs Mamikins.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


10. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor FEMM

- Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. (2016/2009(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: PETI, FEMM, AFCO

- Priprema postizborne revizije VFO 2014. - 2020.: Mišljenje Parlamenta prije donošenja prijedloga Komisije (2015/2353(INI))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

Odbor ITRE

- Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: CULT, ITRE, JURI, LIBE

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Ratifikacija i pristupanje država članica, u ime Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: PECH, ENVI, TRAN, JURI (članak 39. Poslovnika)


11. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 7. ožujka 2016. do 10. ožujka 2016.


13. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:30 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti