Indiċi 
Minuti
PDF 268kWORD 247k
Il-Ħamis, 25 ta' Frar 2016 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 (dibattitu)
 6.Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.L-adeżjoni tal-Awstrija u ta' Malta mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino li jistipula miżuri dwar it-tassazzjoni tad-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.L-adeżjoni tal-Kroazja għall-Konvenzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol ***I (votazzjoni)
  
7.5.L-introduzzjoni ta’ miżuri kummerċjali awtonomi ta’ emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija ***I (votazzjoni)
  
7.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Belġju) (votazzjoni)
  
7.7.Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (votazzjoni)
  
7.8.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (votazzjoni)
  
7.9.Governanza tas-suq uniku fl-ambitu tas-Semestru Ewropew 2016 (votazzjoni)
  
7.10.Ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Tuneżija (votazzjoni)
  
7.11.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 (votazzjoni)
  
7.12.Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)
  
7.13.Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (votazzjoni)
  
7.14.L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (votazzjoni)
  
7.15.Sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Elezzjoni tad-Direttur Eżekuttiv il-ġdid tal-EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat MT (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri – kandidat SL (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.
F'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

DEVE, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

DEVE, ITRE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' mgħaxijiet (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta’ evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFET, LIBE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lit-Tuneżija (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Iżvezja – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istupri ta' Cologne (B8-0122/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-saħħa tal-għalliema (B8-0123/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda sproporzjonata ta' fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet fl-2015 (B8-0124/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa (B8-0125/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni obbligatorja tas-soqfa li fihom l-asbestos u r-riabilitazzjoni tal-istrutturi li fihom siment bl-asbestos (B8-0126/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-prodotti alimentari li joriġinaw minn qtil ritwali (B8-0127/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tnaqqis tal-effetti ekoloġiċi negattivi li jirriżultaw minn domanda akbar għaż-żejt tal-palm (B8-0128/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE mit-tewm ibbliċjat bil-bromur tal-metil (B8-0129/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tneħħija tas-sanzjonijiet kontra r-Russja (B8-0130/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjonijiet relatati mar-ridistribuzzjoni tar-rifuġjati (B8-0131/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-kultura gastronomika u r-riċetti tradizzjonali taż-żoni tipiċi (B8-0132/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' investiment fiż-żona tal-euro (B8-0136/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tassazzjoni trasparenti tal-impriżi multinazzjonali (B8-0137/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tindif neċessarju tal-ibħra u tal-oċeani (B8-0138/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tad-dritt għall-ażil (B8-0139/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza tat-tfal online (B8-0140/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart (B8-0141/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sigurtà tat-trasfużjoni tad-demm (B8-0142/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskart fl-ispazju (B8-0143/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar oqbra tal-gwerra Bulgari fir-Repubblika tas-Serbja (B8-0144/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija ta' evitar tat-taxxa tal-kumpanija Apple (B8-0145/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-funzjonament ħażin ta' detetturi awtomatiċi tal-veloċità f'toroq urbani u interurbani (B8-0172/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà ta' espressjoni fl-Unjoni Ewropea (B8-0199/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tfassil ta' leġiżlazzjoni bl-għan li titwaqqaf il-ħela alimentari indiskriminata (B8-0200/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' Kunsill tal-parlamenti nazzjonali (B8-0201/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarba tal-Lhud mill-Ewropa (B8-0202/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tal-leġiżlazzjonijiet u tad-dixxiplinari fil-qasam tal-iffrankar enerġetiku pubbliku u privat (B8-0203/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sovranità ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea: il-Polonja (B8-0204/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dritt ta' informazzjoni dwar Davos, il-Forum Ekonomiku Dinji (B8-0205/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nirien u d-degradazzjonijiet kontra għadd ta' knejjes fi Franza (B8-0206/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-volontarjat fl-Ewropa (B8-0207/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskejjel (B8-0208/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri li jipproteġu s-settur Ewropew tal-azzar kontra l-kompetizzjoni inġusta Ċiniża (B8-0209/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-Turkija: il-ħtieġa li tiġi ċċarata l-pożizzjoni fir-rigward tal-grupp "Stat Iżlamiku" (B8-0210/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-salvagwardja tas-settur tal-majjal (B8-0211/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet edukattivi tal-komunità Bulgara li tgħix fir-Repubblika tas-Serbja (B8-0212/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-asbestos (B8-0213/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċerka xjentifika u teknoloġika (B8-0214/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rimi tal-iskart fil-Campania (B8-0215/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Rikke Karlsson. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta’ tikketta Ewropea għall-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-bniedem (B8-0216/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-promozzjoni ta' rabta iktar mill-qrib bejn il-popli u l-istituzzjonijiet Ewropej (B8-0217/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dritt għall-ikel (B8-0218/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL


3. Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000154/2015) imressqa minn Bernd Lange u Daniel Caspary, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Il-ftuħ ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Awstralja u n-New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 21 ta' Jannar 2016 (punt 5 tal-Minuti ta' 21.1.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bernd Lange u Daniel Caspary, f'isem il-Kumitat INTA, dwar il-bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Votazzjoni: punt 7.13 tal-Minuti ta' 25.2.2016.


4. L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' Frar 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 4.2.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi għall-iskopijiet tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen f'isem il-Grupp S&D, dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, u Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi u Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Votazzjoni: punt 7.14 tal-Minuti ta' 25.2.2016


5. L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 [2015/2231(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Emily O'Reilly (Ombudsman Ewropew) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jarosław Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, Marlene Mizzi f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Peter Jahr, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender u Xabier Benito Ziluaga.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos u António Marinho e Pinto.

Interventi ta': Frans Timmermans, Emily O'Reilly u Soledad Cabezón Ruiz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 25.2.2016.


6. Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000010/2016) imressqa minn Bart Staes u José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000014/2016) imressqa minn Ingeborg Gräßle u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali(O-000015/2016) imressqa minn Marco Valli u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali(O-000016/2016) imressqa minn Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000017/2016) imressqa minn Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000018/2016) imressqa minn Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000019/2016) imressqa minn Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey u Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Ftehim dwar it-tabakk (Ftehim PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini u Inés Ayala Sender daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 u B8-0112/2016.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki u Dennis de Jong daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B8-0113/2016, B8-0114/2016 u B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Gianluca Buonanno f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Claudia Schmidt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan u Joachim Zeller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Kristalina Georgieva.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal-Minuti ta' 9.3.2016.


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Interventi ta': Elisabetta Gardini u Patrizia Toia dwar l-informazzjoni li dehret fil-midja Taljana rigward l-allegazzjonijiet ta' spjunaġġ tal-NSA fl-Italja.


7.1. L-adeżjoni tal-Awstrija u ta' Malta mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Viktor Uspaskich (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0052)

Il-Parlament approva l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifka l-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni, fl-interess tal-Unjoni Ewropea.


7.2. Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino li jistipula miżuri dwar it-tassazzjoni tad-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll ta' Emenda għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' pagamenti tal-imgħax [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0053)


7.3. L-adeżjoni tal-Kroazja għall-Konvenzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995, imfassla abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta’ Settembru 1996, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tad-29 ta’ Novembru 1996, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni, abbażi ta’ sentenzi preliminarji, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, u t-Tieni Protokoll tad-19 ta’ Ġunju 1997, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0054)


7.4. Netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjieg, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0055)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0055)


7.5. L-introduzzjoni ta’ miżuri kummerċjali awtonomi ta’ emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (President tal-Kumitat INTA) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


7.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Belġju) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/007 BE/Hainaut-Namur Glass, ippreżentata mill-Belġju) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0057)


7.7. Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 [2015/2285(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0058)

Interventi

Marco Valli dwar l-emenda 13.


7.8. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 [2015/2330(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0059)


7.9. Governanza tas-suq uniku fl-ambitu tas-Semestru Ewropew 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar il-governanza tas-Suq Uniku fl-ambitu tas-Semestru Ewropew 2016 [2015/2256(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0060)


7.10. Ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Tuneżija (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Tuneżija (2015/2791(RSP))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0255/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0061)


7.11. L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 [2015/2231(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0062)


7.12. Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2015/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0063)

Interventi

Notis Marias (rapporteur) wara l-votazzjoni.


7.13. Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000154/2015) imressqa minn Bernd Lange u Daniel Caspary, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Il-ftuħ ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Awstralja u n-New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 21 ta' Jannar 2016 (punt 5 tal-Minuti ta' 21.1.2016).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 25 ta' Frar 2016 (punt 3 tal-Minuti ta' 25.2.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0250/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0064)


7.14. L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha (2016/2540(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' Frar 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 4.2.2016).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Frar 2016 (punt 4 tal-Minuti ta' 25.2.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 u B8-0256/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0251/2016

(flok B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 u B8-0254/2016):

— Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE;

— Paul Brannen f'isem il-Grupp S&D;

— Julie Girling u Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR;

— Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL;

— Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0065)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0256/2016 iddekadiet.)


7.15. Sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2016/2515(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 20 ta' Jannar 2016 (punt 12 tal-Minuti ta' 20.1.2016).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 4 ta' Frar 2016 (punt 2 tal-Minuti ta' 4.2.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 u B8-0160/2016

Il-votazzjoni ġiet posposta waqt is-seduta tad-data 4 ta' Frar 2016 (punt 8.9 tal-Minuti ta' 4.2.2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0147/2016 (imressqa mill-Grupp ECR)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0251/2016

(flok B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 u B8-0160/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver u Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano u Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga u Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD;

— Arne Gericke.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0066)

Interventi

Cristian Dan Preda dwar l-emenda 1 u James Carver.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor u Jonathan Arnott

Rapport Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Maria Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák u Seán Kelly

Rapport Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Rapport Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor u Thomas Mann

Rapport Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil u Stanislav Polčák

Ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Tuneżija - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Rapport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Rapport Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík u Andrejs Mamikins

Bidu tan-negozjati dwar l-FTA mal-Awstralja u New Zealand - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins u Charles Tannock

L-introduzzjoni ta' sistemi kompatibbli għar-reġistrazzjoni ta' annimali domestiċi fl-Istati Membri kollha - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil u Andrejs Mamikins

Sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai u Andrejs Mamikins.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


10. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 (2016/2009(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : LIBE
opinjoni: PETI, FEMM, AFCO

- Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (2015/2353(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : BUDG
opinjoni: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

Kumitat ITRE

- Il-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : IMCO
opinjoni: CULT, ITRE, JURI, LIBE

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbilità u l-Kumpens għall-Ħsara b’Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta’ Sustanzi Perikolużi u ta’ Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : JURI
opinjoni: PECH, ENVI, TRAN, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 7 ta' Marzu 2016 sad-data 10 ta' Marzu 2016.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Avviż legali - Politika tal-privatezza