Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 247k
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Activitățile Ombudsmanului European în 2014 (dezbatere)
 6.Acordul privind tutunul (acordul PMI) (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Autorizarea Austriei să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Acordul dintre UE și San Marino privind schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Aderarea Croației la Convențiile privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă ***I (vot)
  
7.5.Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia ***I (vot)
  
7.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (vot)
  
7.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (vot)
  
7.8.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 (vot)
  
7.9.Guvernarea pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (vot)
  
7.10.Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (vot)
  
7.11.Activitățile Ombudsmanului European în 2014 (vot)
  
7.12.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 (vot)
  
7.13.Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (vot)
  
7.14.Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (vot)
  
7.15.Situația umanitară din Yemen (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Alegerea noului director executiv al EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

retrimis

fond :

ECON

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi a Uniunii Europene – candidatul MT (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi a Uniunii Europene – candidatul SL (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.
În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

DEVE, ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

DEVE, ITRE, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

LIBE

- Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFET, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

2) de către deputați următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la violurile din Köln (B8-0122/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sănătatea cadrelor didactice (B8-0123/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea disproporționată a fuziunilor și achizițiilor în 2015 (B8-0124/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de combatere a evaziunii fiscale (B8-0125/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea obligatorie a azbestului din acoperișuri și decontaminarea structurilor care conțin azbociment (B8-0126/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea produselor alimentare rezultate din sacrificarea rituală (B8-0127/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea efectelor negative ale creșterii cererii de ulei de palmier asupra mediului (B8-0128/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la protecția cetățenilor UE împotriva usturoiului tratat cu bromură de metil (B8-0129/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei (B8-0130/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la problemele inerente redistribuirii refugiaților (B8-0131/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la ocrotirea culturii gastronomice și a rețetelor tradiționale din zonele tipice (B8-0132/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la deficitul de investiții din zona euro (B8-0136/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o fiscalitate transparentă a întreprinderilor multinaționale (B8-0137/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a curăța mările și oceanele (B8-0138/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea dreptului la azil (B8-0139/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța minorilor în mediul online (B8-0140/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor (B8-0141/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța transfuziilor de sânge (B8-0142/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la deșeurile spațiale (B8-0143/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la monumentele de război bulgare de pe teritoriul Republicii Serbia (B8-0144/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de evaziune fiscală a întreprinderii Apple (B8-0145/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la funcționarea necorespunzătoare a aparatelor de măsurare a vitezei de pe arterele urbane și extraurbane (B8-0172/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea de exprimare în Uniunea Europeană (B8-0199/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unei reglementări capabile să combată risipa nejustificată de alimente (B8-0200/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui consiliu al parlamentelor naționale (B8-0201/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la plecarea evreilor din Europa (B8-0202/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea normelor și a reglementărilor privind economiile de energie în sectorul public și în cel privat (B8-0203/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Propunere de rezoluție referitoare la suveranitatea unui stat membru al Uniunii Europene: Polonia (B8-0204/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dreptul la informare privind Forumul Economic Mondial de la Davos (B8-0205/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la incendierea și degradarea unor biserici din Franța (B8-0206/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la voluntariatul în Europa (B8-0207/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea părăsirii timpurii a școlii (B8-0208/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea de măsuri care să protejeze sectorul siderurgic european împotriva concurenței neloiale chineze (B8-0209/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la Turcia: necesitatea clarificării poziției privind „Statul Islamic” (B8-0210/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la salvarea sectorului porcinelor (B8-0211/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la dreptul la educație al comunității bulgare de pe teritoriul Republicii Serbia (B8-0212/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea azbestului (B8-0213/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la cercetarea științifică și tehnologică (B8-0214/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea deșeurilor în Campania (B8-0215/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Rikke Karlsson. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei mărci europene pentru bunăstarea animalelor și sănătatea umană (B8-0216/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la programul „Europa pentru cetățeni” menit să încurajeze apropierea dintre cetățeni și instituțiile europene (B8-0217/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dreptul la alimentație (B8-0218/2016)

retrimis

fond :

EMPL


3. Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000154/2015) adresată de Bernd Lange și Daniel Caspary, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Dezbaterea a avut loc la 21 ianuarie 2016 (punctul 5 al PV din 21.1.2016).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange și Daniel Caspary, în numele Comisiei INTA, referitoare la deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Vot: punctul 7.13 al PV din 25.2.2016.


4. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 4 februarie 2016 (punctul 14 al PV din 4.2.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, referitoare la armonizarea cerințelor de identificare și înregistrare a animalelor de companie în scopul protecției sănătății publice și a sănătății animalelor (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, în numele Grupului S&D, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, în numele Grupului PPE, și Julie Girling, în numele Grupului ECR, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Vot: punctul 7.14 al PV din 25.2.2016.


5. Activitățile Ombudsmanului European în 2014 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 [2015/2231(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz și-a prezentat raportul.

A intervenit Emily O'Reilly (Ombudsman) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Peter Jahr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender și Xabier Benito Ziluaga.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos și António Marinho e Pinto.

Au intervenit: Frans Timmermans, Emily O'Reilly și Soledad Cabezón Ruiz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 25.2.2016.


6. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral(O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral(O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini și Inés Ayala Sender au dezvoltat întrebările B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 și B8-0112/2016.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki și Dennis de Jong au dezvoltat întrebările B8-0113/2016, B8-0114/2016 și B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Claudia Schmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan și Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Tibor Szanyi.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 9.3.2016.


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
°°

Au intervenit: Elisabetta Gardini și Patrizia Toia cu privire la informațiile apărute în presa italiană referitor la acuzațiile de spionaj ale NSA în Italia.


7.1. Autorizarea Austriei să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Viktor Uspaskich (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0052)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene.


7.2. Acordul dintre UE și San Marino privind schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0053)


7.3. Aderarea Croației la Convențiile privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0054)


7.4. Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0055)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0055)


7.5. Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (președintele Comisiei INTA) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


7.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0057)


7.7. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2285(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0058)

Intervenții

Marco Valli privind amendamentul 13.


7.8. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 [2015/2330(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0059)


7.9. Guvernarea pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (vot)

Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 [2015/2256(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0060)


7.10. Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (vot)

Declarație a Comisiei: Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia (2015/2791(RSP))

Propunere de rezoluție B8-0255/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0061)


7.11. Activitățile Ombudsmanului European în 2014 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 [2015/2231(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0062)


7.12. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 [2015/2115(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0063)

Intervenții

Notis Marias (raportor) după vot.


7.13. Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000154/2015) adresată de Bernd Lange și Daniel Caspary, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Dezbaterea a avut loc la 21 ianuarie 2016 (punctul 5 al PV din 21.1.2016).

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 25 februarie 2016 (punctul 3 al PV din 25.2.2016).

Propunere de rezoluție B8-0250/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0064)


7.14. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (vot)

Declarație a Comisiei: Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 4 februarie 2016 (punctul 14 al PV din 4.2.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 februarie 2016 (punctul 4 al PV din 25.2.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 și B8-0256/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0251/2016

(care înlocuiește B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 și B8-0254/2016):

— Renate Sommer, în numele Grupului PPE;

— Paul Brannen, în numele Grupului S&D;

— Julie Girling și Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR;

— Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL;

— Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi.

Adoptat (P8_TA(2016)0065)

(Propunerea de rezoluție B8-0256/2016 a devenit caducă.)


7.15. Situația umanitară din Yemen (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 20 ianuarie 2016 (punctul 12 al PV din 20.1.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 4 februarie 2016 (punctul 2 al PV din 4.2.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 și B8-0160/2016

Votul a fost amânat pentru ședința din 4 februarie 2016 (punctul 8.9 al PV din 4.2.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0147/2016 (depusă de Grupul ECR)

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0251/2016

(care înlocuiește B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 și B8-0160/2016):

depusă de următorii deputați:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Renate Weber, în numele Grupului ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD;

— Arne Gericke.

Adoptat (P8_TA(2016)0066)

Intervenție

Cristian Dan Preda privind amendamentul 1 și James Carver.


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor și Jonathan Arnott

Raport Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor și Thomas Mann

Raport Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík și Andrejs Mamikins

Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Charles Tannock

Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil și Andrejs Mamikins

Situația umanitară din Yemen - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai și Andrejs Mamikins.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


10. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (2016/2009(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: PETI, FEMM, AFCO

- Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI))
retrimis fond: BUDG
aviz: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE

- Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
retrimis fond: IMCO
aviz: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în numele Uniunii, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
retrimis fond: JURI
aviz: PECH, ENVI, TRAN, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)


11. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 7 martie 2016 și 10 martie 2016.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate