Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 24ης Φεβρουαρίου 2016 και της 25ης Φεβρουαρίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Julie Ward ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου