Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 24 februari 2016 en 25 februari 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Julie Ward was tijdens de vergadering van 24 februari 2016 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Juridische mededeling - Privacybeleid