Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

3. Parlamentets sammensætning

Ulla Tørnæs var blevet udnævnt til medlem af den danske regering.

Eftersom dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet ikke var foreneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var ledigt med virkning fra den 29. februar 2016, og underretede den berørte medlemsstat herom.

°
° ° °

De kompetente danske myndigheder havde meddelt, at Morten Løkkegaard var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ulla Tørnæs med virkning fra den 3. marts 2016.

Morten Løkkegaard deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik