Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. märts 2016 - Strasbourg

3. Parlamendi koosseis

Ulla Tørnæs on nimetatud Taani valitsuse liikmeks.

Kuna vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, siis luges Euroopa Parlament kodukorra artikli 4 lõike 4 alusel tema ametikoha vabaks alates 29. veebruarist 2016 ja teavitas sellest asjaomast liikmesriiki.

°
° ° °

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Ulla Tørnæsi asemel Morten Løkkegaardi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. märtsist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Morten Løkkegaard vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika