Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 7., Hétfő - Strasbourg

3. A Parlament tagjai

Ulla Tørnæst kinevezték a dán kormány tagjává.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése szerint ez a tisztség nem egyeztethető össze az európai parlamenti képviselői tisztséggel, a Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (4) bekezdése alapján 2016. február 29-i hatállyal megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

°
° ° °

Az illetékes dán hatóságok bejelentették Morten Løkkegaard kinevezését Ulla Tørnæs helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. március 3.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Morten Løkkegaard elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat