Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 7. marts - Strasbūra

3. Parlamenta sastāvs

Ulla Tørnæs ir iecelta par Dānijas valdības locekli.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Parlaments, pamatojoties uz Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka, sākot ar 2016. gada 29. februāri, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

°
° ° °

Dānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ulla Tørnæs vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2016. gada 3. martu, ir iecelts Morten Løkkegaard.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Morten Løkkegaard pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika