Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg

3. Samenstelling Parlement

Ulla Tørnæs is benoemd tot lid van de Deense regering.

Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 29 februari 2016 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Deense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Morten Løkkegaard tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ulla Tørnæs, met ingang van 3 maart 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Morten Løkkegaard, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid