Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg

3. Componența Parlamentului

Ulla Tørnæs a fost numită membră a guvernului danez.

Întrucât, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European, acesta din urmă a constatat că locul este vacant cu efect de la 29 februarie 2016 și a informat în acest sens statul membru interesat.

°
° ° °

Autoritățile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Morten Løkkegaard , în locul lui Ulla Tørnæs, ca deputat în Parlament, cu efect de la 3 martie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Morten Løkkegaard se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate