Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg

3. Zloženie Parlamentu

Ulla Tørnæs bola vymenovaná za členku dánskej vlády.

Vzhľadom na to, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 29. februára 2016 a informoval o tejto skutočnosti príslušný členský štát.

°
° ° °

Príslušné dánske úrady oznámili, že Morten Løkkegaard bol s účinnosťou od 3. marca 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ullu Tørnæsovú.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Morten Løkkegaard zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia