Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei TRAN de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei în ceea ce privește pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților pentru navigația bazată pe performanțe (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate