Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at Parlamentets formand onsdag den 9. marts 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (kodifikation) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik