Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. märts 2016 - Strasbourg

6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Asepresident teatas, et Euroopa Parlamendi president kirjutab kolmapäeval, 9. märtsil 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis on ette nähtud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis on ette nähtud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika