Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

6. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies allekirjoittaa keskiviikkona 9. maaliskuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (kodifikaatio) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen suojalausekkeen ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisymekanismin täytäntöönpanosta (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistetun toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö