Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. kovo 7 d. - Strasbūras

6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkė pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku Parlamento Pirmininkas 2016 m. kovo 9 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatyta apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime numatyta kovos su priemonių vengimu tvarka (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Teisinis pranešimas - Privatumo politika