Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 7. marts - Strasbūra

6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 9. martā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredzēti Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 – 2015/0079(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredzēts Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 – 2015/0080(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarētu darbu (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā ("Dzīvnieku veselības tiesību akts") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 – 2013/0136(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 – 2013/0407(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika