Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg

6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, Președintele Parlamentului va semna, miercuri 9 martie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării prevăzut în Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instalațiile pe cablu și de abrogare a Directivei 2000/9/CE (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate