Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg

6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 9. marca 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu stanovený v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia