Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. marec 2016 - Strasbourg

6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da bo predsednik Parlamenta skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 9. marca 2016 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (Pravila o zdravju živali) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov