Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000021/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti menestyvää datavetoista taloutta (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

—   (O-000034/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

—   (O-000020/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan sianliha-alan hintakriisi (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

—   (O-000030/2016) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Zikaviruksen leviäminen (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

—   (O-000035/2016) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout ja Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Talidomidi (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

—   (O-000040/2016) Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto Kohti menestyvää datavetoista taloutta (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö