Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 7., Hétfő - Strasbourg

7. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000021/2016) felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Mi az a „szociális AAA minősítés”? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Árválság Európa sertéshúságazatában (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) felteszi: Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Zika-vírus okozta járvány (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) felteszi: Françoise Grossetête, Mairead McGuinness és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo és Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling és Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout és Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth és John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) felteszi: Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság „Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé” című közleménye (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat