Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. kovo 7 d. - Strasbūras

7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000021/2016), kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu Komisijai: Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Ką reiškia "trijų A socialinis reitingas"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Zika viruso protrūkis (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), kurį pateikė Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ir Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Julie Girling ir Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout ir Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ir John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu Komisijai: Talidomidas (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), kurį pateikė Vicky Ford IMCO komiteto vardu Komisijai: Komisijos komunikatas "Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (COM(2014) 0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Teisinė informacija - Privatumo politika