Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 7. marts - Strasbūra

7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000021/2016), kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Kas ir sociālais AAA reitings? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Cenu krīze Eiropas cūkgaļas nozarē (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Zikas vīrusa uzliesmojums (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), kuru uzdeva Françoise Grossetête, Mairead McGuinness un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo un Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Julie Girling un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth un John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā Komisijai: Talidomīds (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), kuru uzdeva Vicky Ford IMCO komitejas vārdā Komisijai: Komisijas paziņojums "Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika