Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 7 ta' Marzu 2016 - Strasburgu

7. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000021/2016) mressqa minn Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-data(2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) mressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Xi inhi klassifikazzjoni "A tripla soċjali"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) mressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Il-kriżi tal-prezzijiet fis-settur tal-laħam tal-majjal tal-Ewropa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) mressqa minn Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Tifqigħa tal-virus Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) mressqa minn Françoise Grossetête, Mairead McGuinness u Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo u Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling u Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz u Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout u Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth u John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: It-thalidomide (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) mressqa minn Vicky Ford, f'isem il-Kumitat IMCO, lill-Kummissjoni: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta' (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Avviż legali - Politika tal-privatezza