Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. marec 2016 - Strasbourg

7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000021/2016), ki ga je postavil Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Kaj je ocena AAA na socialnem področju? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Cenovna kriza v evropskem sektorju svinjine (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), ki so ga postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izbruh virusa zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), ki so ga postavili Françoise Grossetête, Mairead McGuinness in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo in Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Julie Girling in Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz in Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout in Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth in John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD Komisiji: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), ki ga je postavila Vicky Ford v imenu odbora IMCO Komisiji: Sporočilo Komisije "Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov