Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september I och oktober I och till följd av ståndpunkter som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I, II, III och november 2015 finns tillgängliga på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy