Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. března 2016 - Štrasburk

9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřenou kopii níže uvedeného dokumentu.

- Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

Právní upozornění - Ochrana soukromí