Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik