Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy