Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. března 2016 - Štrasburk

10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi voblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 8. ERF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 9. ERF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 10. ERF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 11. ERF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský veřejný ochránce práv (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - evropský inspektor ochrany údajů (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium 2014 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutorium 2014: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium 2014: Vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik ECSEL (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutorium 2014: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (ABE) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc zpodnětu Komise) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES opřijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí aocel ao víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o situaci uprchlic a žadatelek o azyl v EU (2015/2325(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Zpráva k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (2015/2128(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2015 (2015/2221(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Zpráva o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (2015/2230(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2017, oddíl III – Komise (2016/2004(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Zpráva Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Zpráva o návrhu jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí