Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 8. EUF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 9. EUF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 10. EUF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 11. EUF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Dechargge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Decharge 2014: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2014: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2014: Indlejrede computersystemer (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Absolutorium 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (2015/2325(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Betænkning om Årsrapporten for 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (2015/2128(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Betænkning om Bankunionen - Årsberetning 2015 (2015/2221(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2015/2230(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring, for så vidt angår lægemiddelovervågning, af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2017, Sektion III – Kommissionen (2016/2004(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Betænkning om forslag til udnævnelse af administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik