Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. märts 2016 - Strasbourg

10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kaheksas Euroopa Arengufond (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheksas Euroopa Arengufond (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kümnes Euroopa Arengufond (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheteistkümnes Euroopa Arengufond (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – lennuliikluse ohutuse valdkonna ühisettevõte SESAR (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte Clean Sky (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Manussüsteemid (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte IMI 2 (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Nanotehnoloogiaalgatuse Nõuandekogu (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukorra kohta ELis (2015/2325(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta (2015/2128(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1683/1995 ühtse viisavormi kohta (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Raport pangandusliidu ja seda käsitleva 2015. aasta aruande kohta (2015/2221(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös (2015/2230(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Raport 2017. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2016/2004(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe sõlmimise kohta (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektor (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) soovitus teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika