Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 8. EKR (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 9. EKR (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 10.EKR (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 11. EKR (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio - Euroopan komissio (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Talous- ja sosiaalikomitea (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Vastuuvapaus 2014: fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke - SESAR (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2014: yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2014: sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: innovatiivisia lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2014: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava toimikunta (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (AFE) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (AECP) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2014: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa (2015/2325(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (2015/2128(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Mietintö pankkiunionista – vuosikertomus 2015 (2015/2221(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä (2015/2230(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Mietintö vuoden 2017 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III - Komissio (2016/2004(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä (kodifikaatio) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö