Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg

10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea FED (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 9-lea FED (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 10-lea FED (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - 11-lea FED (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Agenții executive (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Parlamentul European (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic şi Social European (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Descărcarea de gestiune 2014 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună - Siguranța Navigației Aeriene (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Sisteme informatice integrate (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectronica (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

CULT

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

FEMM

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ECON

- Descărcarea de gestiune 2014 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, JURI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în UE (2015/2325(INI)) - FEMM - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2015/2128(INI)) - CONT - Raportor: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2015 (2015/2221(INI)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (2015/2230(INI)) - FEMM - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI - Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2017, secțiunea III – Comisia (2016/2004(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (text codificat) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Raport referitoare la încheierea unui Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI - Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON - Raportor: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte în domeniul sănătății animale („Legea privind sănătatea animală”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate