Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. marec 2016 - Strasbourg

10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU – 8. ERS (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU – 9. ERS (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU – 10. ERS (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU – 11. ERS (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU – izvajalske agnecije (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Sodišče (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Računsko sodišče (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun Evropske unije - Odbor regij (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrešnica za leto 2014 - Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje – varnost zračne plovbe (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje – aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2014: Vgrajeni računalniški sistemi (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje „Pobuda za inovativna zdravila 2“ (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

CULT

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica za leto 2014: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

FEMM

- Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000TA2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, JURI

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o položaju begunk in prosilk za azil v EU (2015/2325(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Poročilo o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (2015/2128(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/1995 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Poročilo o bančni uniji – Letno poročilo 2015 (2015/2221(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (2015/2230(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2017, oddelek III – Komisija (2016/2004(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (kodificirano besedilo) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov