Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 8:e EUF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 9:e EUF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 10:e EUF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – 11:e EUF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – genomförandeorgan (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Domstolen (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Revisionsrätten (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Datatillsynsmannen (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Ansvarsfrihet för 2014: Internationell fusionsenergiorganisation (Iter) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar – luftfartssäkerhet (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky – flygteknik och miljö (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget Ecsel) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2014: Euratoms försörjningsbyrå (Euratom) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden

- Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (2015/2325(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2015/2128(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2015 (2015/2221(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Betänkande om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (2015/2230(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2017, avsnitt III – kommissionen (2016/2004(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Betänkande om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendation

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy