Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

11. Käsittelyjärjestys
CRE

Maaliskuun 2016 (PE 578.051/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan keskustelu Kirkhopen mietinnöstä matkustajarekisteritietojen (PNR-tietojen) käytöstä.

Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Timothy Kirkhope, joka perusteli pyynnön, Alain Lamassoure, joka kannatti pyyntöä, ja Enrique Guerrero Salom, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (163 puolesta, 207 vastaan, 14 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma äskettäisistä tapahtumista, jotka vaikuttavat ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon ja vakauteen Turkissa.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Rebecca Harms, joka perusteli pyynnön, Marie-Christine Vergiat, joka kannatti pyyntöä, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (136 puolesta, 243 vastaan, 6 tyhjää).

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla):

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan Kazakstanin sananvapauden sijasta (lopullisen esityslistaluonnoksen 90 kohta) keskustelu ihmisoikeusloukkauksista häädettäessä ihmisiä ns. Calais'n viidakosta ja että asian käsittelyn päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka perusteli pyynnön, Molly Scott Cato, joka kannatti pyyntöä, ja Diane James, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (90 puolesta, 276 vastaan, 21 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

James Nicholson käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö