Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 7. marts - Strasbūra

11. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2016. gada marta plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 578.051/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

ECR grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut debates par Timothy Kirkhope ziņojumu par pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošanu.

Uzstājās Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Alain Lamassoure, atbalstot pieprasījumu, un Enrique Guerrero Salom, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (163 par, 207 pret, 14 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Verts/ALE grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par nesenajiem notikumiem, kas ietekmējuši cilvēktiesības, tiesiskumu un stabilitāti Turcijā.

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Marie-Christine Vergiat, atbalstot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (136 par, 243 pret, 6 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants):

GUE/NGL grupas pieprasījums debašu par vārda brīvību Kazahstānā (GDKP 90. punkts) vietā iekļaut darba kārtībā debates par saistību neievērošanu cilvēktiesību jomā, Kalē likvidējot par “džungļiem” dēvēto migrantu nometni, un debašu noslēgumā paredzēt rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Molly Scott Cato, atbalstot pieprasījumu, un Diane James, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (90 par, 276 pret, 21 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās James Nicholson.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika