Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0006/2016

Внесени текстове :

A8-0006/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0068

Протокол
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург

12. Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Esther Herranz García, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivana Maletić, и Jørn Dohrmann.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Petr Mach, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Stanislav Polčák и Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Phil Hogan и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 8.3.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност