Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0006/2016

Indgivne tekster :

A8-0006/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0068

Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

12. Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivana Maletić, og Jørn Dohrmann.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Petr Mach, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák og Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos og Ruža Tomašić.

Talere: Phil Hogan og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 8.3.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik