Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0006/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0006/2016

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0068

Pöytäkirja
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

12. Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Esther Herranz García, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivana Maletić, ja Jørn Dohrmann.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Petr Mach, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák ja Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Marc Tarabella.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö