Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0014(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0006/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0006/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0068

Jegyzőkönyv
2016. március 7., Hétfő - Strasbourg

12. A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program ***I (vita)
CRE

Jelentés az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Esther Herranz García, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivana Maletić, és Jørn Dohrmann.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Petr Mach, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák és Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García és Tibor Szanyi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos és Ruža Tomašić.

Felszólal: Phil Hogan és Marc Tarabella.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.8-i jegyzőkönyv, 6.2. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat