Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0006/2016

Predkladané texty :

A8-0006/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0068

Zápisnica
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg

12. Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Esther Herranz García, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivana Maletić, a Jørn Dohrmann.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák a Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Phil Hogan a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 8.3.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia