Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2016

Ingivna texter :

A8-0006/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0068

Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

12. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Esther Herranz García, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivana Maletić, och Jørn Dohrmann.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Petr Mach, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Stanislav Polčák och Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos och Ruža Tomašić.

Talare: Phil Hogan och Marc Tarabella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 8.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy